Objektif KMJ 2015

Objektif KMJ 2015

  • Untuk mengeratkan hubungan diantara istana, kerajaan dan rakyat jelata
  • Membuat kerja amal dan kebajikan
  • Meninjau pembangunan masyarakat luar bandar dengan lebih dekat lagi
  • Sebagai langkah mempromosi produk pelancongan di negeri Johor